TCXO-G300

性能描述

产品类型
产品标准
产品认证
产品极数
安装方式

TCXO-G300
型号
尺寸
频率范围
电压
频率稳定性
温度范围
输出
特点
PDF
IQTCXO-210

DIL-14
18.3x11.7mm

1.25~36MHz 5.0V ±1~±5ppm -40~+85℃ HCMOS DIL-14封装TCXO
 
 
图片关键词
IQTCXO-211 DIL-14
18.3x11.7mm
10.0~36MHz 5.0V ±1~±5ppm -40~+85℃ Clipped
Sine
DIL-14封装TCXO
IQTCXO-218 DIL-14
18.3x11.7mm
10.0~36MHz 3.3V ±1~±5ppm -40~+85℃ Clipped
Sine
DIL-14封装TCXO
TO-300 DIL-14
20.7x13.1mm
10~40MHz 5.0V ±1ppm -20~70 ℃ Sine DIL-14封装TCXO
图片关键词
TO-400 DIL-14
20.7x13.1mm
2.0~40MHz 5.0V ±1ppm -20~70 ℃ HCMOS TTL DIL-14封装TCXO
图片关键词
TCXO-F100 Co-08
36x27mm
3.0~35MHz 5.0V ±2ppm -40~85 ℃ HCOMS Sine Co-08封装TCXO
图片关键词
TCXO-F200 Co-08
36x27mm
3.0~35MHz 5.0V ±1ppm -20~70 ℃ HCOMS Sine Co-08封装TCXO
图片关键词
TCXO-F300 Co-08
36x27mm
3.0~35MHz 5.0V ±0.5ppm 0~50 ℃ HCOMS Sine Co-08封装TCXO
图片关键词
TCXO-G100 Co-08
36x27mm
5.0~35MHz 12.0V ±2ppm -40~80 ℃ HCOMS Sine Co-08封装TCXO
图片关键词
TCXO-G200 Co-08
36x27mm
5.0~35MHz 12.0V ±1ppm -20~70 ℃ HCOMS Sine Co-08封装TCXO
图片关键词
TCXO-G300 Co-08
36x27mm
5.0~35MHz 12.0V ±0.5ppm 0~50 ℃ HCOMS Sine Co-08封装TCXO
图片关键词
CFPT-5301 DIL-14
20.7x13.1mm
1.25~40MHz 3.3V ±0.3~±1.5
ppm
-55~95 ℃ HCOMS 宽温、高稳定性、低相躁、低功耗
 
图片关键词
CFPT-5302 DIL-14
20.7x13.1mm
1.25~40MHz 5.0V ±0.3~±1.5
ppm
-55~95 ℃ HCOMS 宽温、高稳定性、低相躁、低功耗
CFPT-6103 20.7x20.7mm 1.0KHz~52
MHz
3.0V ±0.3~±1.5
ppm
-55~95 ℃ HCOMS 高稳定性,宽频率范围,低老化率,Tri-state功耗
 
 
 
 
 
图片关键词
CFPT-6104 20.7x20.7mm 1.0KHz~52
MHz
3.0V ±0.3~±1.5
ppm
-55~95 ℃ HCOMS 高稳定性,宽频率范围,低老化率,Tri-state功耗
CFPT-6105 20.7x20.7mm 1.0KHz~52
MHz
5.0V ±0.3~±1.5
ppm
-55~95 ℃ HCOMS 高稳定性,宽频率范围,低老化率,Tri-state功耗
CFPT-6106 20.7x20.7mm 1.0KHz~52
MHz
5.0V ±0.3~±1.5
ppm
-55~95 ℃ HCOMS 高稳定性,宽频率范围,低老化率,Tri-state功耗
CFPT-6133 20.7x20.7mm 1.0KHz~52
MHz
3.3V ±0.3~±1.5
ppm
-55~95 ℃ HCOMS 高稳定性,宽频率范围,低老化率,Tri-state功耗
CFPT-6144 20.7x20.7mm 1.0KHz~52
MHz
3.3V ±0.3~±1.5
ppm
-55~95 ℃ HCOMS 高稳定性,宽频率范围,低老化率,Tri-state功耗
 

 

分享到:
点击次数:  更新时间:2016-09-05 15:20:28  【打印此页】  【关闭
上一篇:CFPT-5301  下一篇:TCXO-G200